Community News

ABIE GERTSE

ABIE GERTSE BEREIK SY DOEL.

Abie en Cornelia Gertse

Abraham (Abie) Gertse is gebore op 26 Desember 1965 te Voorrechtsvlei, ‘n klein gemeenskap net buite Swellendam. Sy ouers was Abraham Abrahams en Sofia Gertse. Sy vader was ‘n plaasarbeider wat oorspronklik van Wemmershoek gekom het en sy moeder, ‘n seisoenwerker en huishulp. Hy is een van ‘n tweeling, uit ‘n gesin van vyf kinders, van wie een broer reeds oorlede is. Hulle het ontsettend moeilike kinderjare beleef en moes hoofsaaklik sonder hul vader grootword. Weens sy moeder se buitengewone beskermingsdrang teenoor hom en sy tweelingbroer, is hulle drie jaar later as gewoonlik skool toe gestuur. Haar verduideliking was: “Mamma was darem te lief vir julle om julle so klein skool toe te stuur.”Hy begin sy laerskoolloopbaan in 1974 aan die Primêre Skool Bontebok. In 1983 het hy na die Sekondêre Skool Swellendam oorgeskuif. In dieselfde jaar het hy die Here as sy Saligmaker en Verlosser aangeneem. Abie het gedurende skoolvakansies as tuinier by sy ma se werkgewers gewerk. Selfs in sy Matriekjaar,het hy smiddae na skool gaan werk om te help met die onderhoud van die huishouding. In sy Matriekjaar is hy tot Voorsitter van sy skool se Verenigde Studentevereniging verkies en aan die einde van 1986 1986 matrikuleer hy. Hy het op n jeugdige ouderdom besluit dat hy sy Doktorsgraad teen die ouderdom van vyftig jaar wil behaal. Sy moeder se toewyding te midde van groot uitdagings het ‘n sterk invloed op sy karakter gehad. Hy, sy broer en neefs het Sondagoggende opelugdienste gehou, gereeld hospitale besoek en huisdienste gehou. In 1987 word hy aangestel as ‘n tydelike bewaarder by Swellendamgevangenis. In dieselfde jaar tree hy in die huwelik met Cornelia Oerson, ‘n onderwyseres. Hulle het drie kinders. Gedurende 1988 gaan hy na Opleidingskollege Westlake om hom as bewaarder te bekwaam. Na sy opleiding aanvaar hy ‘n aanstelling aan die Buffeljagsriviergevangenis.Sy lewensroeping om die Here te dien, was ‘n sterk dryfveer in sy lewe. Van jongsaf het hy in verskeie rolle in sy gemeente gedien, onder andere, die Sondagskool, Jeugkomitee en Beheerraad. In 1995 het hy by die Beheerraad aansoek gedoen om in die Teologie te studeer. Na baie gesukkel, begin hy in 1996 met sy studies aan Sarepta Teologiese Kollege, en behaal sy Lisensiaat in Teologie in 1999. Die moeilikste deel van sy bediening het daarna begin, toe hy ‘n gemeente moes vind om te bedien. Uiteindelik begin hy en sy gesin hul eie bediening, World Harvest Ministries, met die doel om die Evangelie aan agtergeblewenes, plaasbewoners en miderbevoorregtes te verkondig. Hul bedieningsarea het oor plase rondom Swellendam, sover as Protem, Buffeljagsrivier en Suurbraak gestrek. Gedurende 2013 begin hy sy studies ten opsigte van ‘n Honneursgraad en ‘n tesis vir ‘n Meestersgraad. Op 19 Desember 2020 behaal hy uiteindelik ‘n Doktorsgraad in Religieuse Studies (PhD).Hierdie nederige man bedank graag al sy opvoeders, sy familie, Vader Mario Hendricks wat soveel tyd met hom deurgebring het om vir hom leiding te gee. Verder waardeer hy die Leraarskring en ander persone se gebede, asook sy vrou en kinders se voortdurende ondersteuning en motivering. Hy verklaar dat hy ‘n supertrotse Swellendammer is wat deur moeilike omstandighede opgestaan het en met God se hulp, sy droom bewaarheid het.Artikel is geskryf deur Basil May.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *