Community News

STEWARD VAN WYK- CELEBRATING THE PEOPLE OF SWELLENDAM

Steward van Wyk, die nederige professor, wat groot hoogtes bereik het.Steward van Wyk is ‘n Swellendammer in murg en been, alhoewel hy op die wêreldverhoog bekendheid as ‘n voortreflike akademikus verwerf het.

Steward is op 23 September 1959 as die sesde oudste van nege kinders van wyle Johannes en Beatrice van Wyk te Suurbraak gebore. Sy ouers het lank aan die N.G. Sendingskool op Suurbraak onderwys gegee, en het later as skoolhoof en assistent-onderwyser aan die Laerskool Sandkraal in die Buffeljagsrivieromgewing diens gedoen. Hulle het ook vir korter tye aan die Primêre Skool Bontebok in Railton skoolgehou. Van hul kinders bly steeds in Swellendam: Eleanor, getroud met John Riddles, Hadia, getroud met Mudien Mowzer en Nathan wat met Jesmine getroud is en in die ouerhuis in Cooperstraat woon.

Na voltooiing van sy laerskoolopleiding aan die N.G. Sendingskool Suurbraak het Steward na Kaapstad vertrek om die Hoërskool Spes Bona in Athlone, by te woon. Na matriek het hy aan die Universiteit van Wes-Kaapland gestudeer, waar hy ‘n BA-graad met onderskeiding in Afrikaans en Nederlands in 1980 verwerf het. Daarna het hy beide sy B.A. Honneurs in Afrikaans en Nederlands, asook sy M.A. cum laude verwerf. Laasgenoemde het gehandel oor Elsa Joubert se bekroonde roman Die swerfjare van Poppie Nongena.

In die middel tagtigerjare vertrek hy na Nederland waar hy Literatuurteorie aan die Rijksuniversiteit Utrect bestudeer. In 1999 behaal hy sy doktorsgraad met die titel Adam Small: Apartheid en Skrywerskap. Hy beywer hom vir die literêre erkenning van Adam Small en die vestiging van dié skrywer se nalatenskap en speel ’n kernrol in die besluit van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns om die Hertzogprys vir drama aan Small toe te ken. Van Wyk is self die ontvanger van die SA Akademie se Elisabeth Eybersbeurs in 2001, wat hom in staat stel om navorsing in Nederland te doen en Eybers persoonlik te ontmoet.

Hy het vir ‘n kort tyd onderwys gegee, onder andere, aan die Sekondêre Skool Swellendam in 1984, voordat hy in 1988 as junior dosent aan sy alma mater aangestel is. Hy is tans volle professor en hoof van die departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Hy is ook die vise-dekaan vir Navorsing en Nagraadse Studies aan die universiteit. Hy dien verder in die direksie van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans en die Helpmekaar Studiefonds en is ’n raadslid van die Afrikaanse Taalmuseum en Monument. Hy is ook die voorsitter van die Jan Rabie en Marjorie Wallace Bestuurskomitee. Van Wyk is die ontvanger van verskeie toekennings, insluitende die Sarton Medalje in 2017 as internasionale erkenning van sy navorsing deur die Universiteit Gent in België.

Hy is getroud met Emmerentia, ’n opvoeder verbonde aan die Hoërskool Rusthof in die Strand. Die egpaar het twee dogters: Tamryn, ’n prokureur werksaam by ’n firma in Johannesburg, en Taylin, ’n vyfde jaar mediese student aan die Universiteit van Kaapstad. Steward van Wyk is inderdaad ‘n Swellendammer op wie die hele dorp kan trots wees. Hy is ‘n aktiewe bydraer tot geakkrediteerde tydskrifte, medeskrywer van etlike publikasies, resensent van bekende werke en gesogte akademiese redenaar. Die erkenning wat hy ontvang, is die resultaat van jare se harde werk en die doelgerigte omskepping van mislukkings in uiteindelike suksesse. Die Railton Stigting eer hom omdat hy as eenvoudige plattelandse jongman, die groot stad met al sy uitdagings aangedurf het ten einde sy ideale te bereik. Sy verhaal kan as motivering dien vir mede-Swellendammers wat graag wil uitstyg, maar vrees dat hulle onsuksesvol sal wees. Die Stigting wens hom alles van die heel beste vir die res van sy loopbaan toe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *