Community News

VALENTINE PHILANDER – CELEBRATING THE PEOPLE OF SWELLENDAM

Valentine Philander: ‘n Waardige ontvanger van die Eugene van Niekerk Merietebeurs Op Dinsdag 12 Maart 2013 het Mnr. Eugene van Niekerk, staatmaker adjunk-prinsipaal van die Sekondêre Skool Swellendam en stigterslid van die Swellendam Beursfonds, skielik in die ouderdom van 51 die lewe gelaat. Sy weduwee, me Carol van Niekerk, het toe die Swellendam Beursfonds gehelp om die Eugene van Niekerk Merietebeurs op die been te bring. Dit word sedertdien deur kerke, skole en individue ondersteun en elke jaar aan die beurshouer wat die vorige jaar die beste in die eindeksamen gevaar het, toegeken. Dit bedra slegs R3 000, wat by die normale beurs van R4 000 gevoeg word. Dit is egter ‘n prys wat uitmuntendheid onder die Beursfondsstudente bevorder en wat besonder gesog onder hulle is. Vanjaar is dit aan Valentine Philander toegeken. Haar vader is ‘n algemene werker/drywer op die Riet Valleij Plaas en haar moeder is ‘n seisoenwerker wat tans werkloos is. Met hul karige inkomste het haar ouers vir haar en haar jonger broer na die beste van hul vermoë opgevoed en deugde soos hardwerkendheid en betroubaarheid by hulle ingeskerp. In so ‘n mate dat sy van jongs af haar onderskei het as ‘n rolmodel vir die jeug van die hele Swellendam Munisipale Gebied. Sy het die Primêre Skool Suurbraak tot Graad 9 bygewoon. Daarna is sy na die Sekondêre Skool Barrydale waar sy ‘n voorbeeldige leier was, wat in Graad 12 tot hoofdogter verkies is. Sy het akademies so goed presteer dat sy by daardie skool die eerste leerder in jare was, wat Matriek met ‘n gemiddelde A-simbool geslaag het. In 2019 is sy vir ‘n B Ed-graad by die die Kaapse Universiteit van Tegnologie (KSUT) se Wellingtonkampus ingeskryf. Daar het sy in haar eerste jaar reeds die vertroue van haar dosente gewen en is gekies om as toekomstige tutor vir eerstejaars opgelei te word. Sy is tans ook die klasverteenwoordiger van die tweedejaars wat Afrikaans as voertaal gebruik. As gevolg van haar noeste vlyt het sy in verlede jaar se eindeksamen elf onderskeidings behaal en dit is waarom sy ‘n waardige ontvanger van dié prestige toekenning is. Hierdie nederige student beweer dat haar goeie prestasie toegeskryf kan word aan die feit dat sy daar by die Wellingtonkampus in Afrikaans kan studeer. Terwyl sommige studente in hierdie Covid 19-noodtoestand rustig hul tyd verwyl, is sy elke dag hard besig met die afhandeling van take en studiestukke. Sy het ‘n blink toekoms voor haar omdat sy gedissiplineerd en gefokus is en die waarde van geleerdheid besef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *